Bog – Šta znači sanjati Boga? – Sanovnik – Bog

Arhetip Boga, bilo da je predstavljen kao božanstvo ili svetovna sila u snovima, predstavlja krajnju dominaciju kod muškaraca. Sa pozitivne strane, Bog može biti dobroćudan i saosećajan, spreman da svojom snagom i voljom pomogne drugima iz ljubavi prema čovečanstvu. Sa druge, zle strane, lako postaje diktator ili despot, ugnjetavajući druge istim tim moćima ili koristeći svoju fizičku privlačnost da bi dobio ono što želi, a potom obija naklonost koju izaziva. Takvi snovi sugerišu da čitavog života čeznete za što većom moći. Zapitajte se, koriste li vaše moći sebično ili nesebično?