Jaje – Šta znači sanjati Jaje? – Sanovnik

Videti ili jesti jaja u snu simbolizuje plodnost, rođenje, nove početke i vaš kreativni potencijal. Ako ste pronašli gnezdo napunjeno jajima vaš san označava neku finansijsku dobit; što veće i obilnije jaje, to je značajniji dobitak. Ako ste videli izbacivanje jaja, može se odnositi
na novu ideju koja vam viri u glavi. Ako vidite puknuta ili slomljena jaja unutra vaš san označava potencijalne nesreće i osećaj ranjivosti. Alternativno, to može značiti da možete probiti “Školjku” I biti zadovoljni onim pto jeste . Ako vidite jarko obojena jaja unutra vaš san simbolizuje proslavu srećnog događaja, ali sanjati trula jaja označava gubitak. Možda ste dozvolili da se dogodi neka situacija koja nije prigodna, Videti riblja jaja u snu predstavlja ideju koja je izašla iz vas nesvesno. Uzmite u obzir i verbalne izraze povezane sa jajima. Jeste li
stavljajući sva svoja jaja u jednu košaru planirali igrati igru na ili sve ili ništa?. Omlet iz snova sugeriše aspekte povezane sa nečim na javi, sa čime ste direktno povezani. Može
označavati mešanje elemenata u vezi sa odnosom, situacija, događaj ili perspektiva.