Majka – Šta znači sanjati Majku? – Sanovnik

Arhetip majke pojavljuje se u mnogim oblicima – majka, princeza I veštica – i simbolizuje je majka, ili “zemaljska majka”, od mitologije, od Eve i Marije u zapadnim tradicijama, a postoje I manje lični simboli, poput crkve, nacije, šume ili okeana. Prema Jungu, neko kome sopstvena majka nije udovoljila zahtevima, arhetip je možda onaj koji provodi svoj život tražeći utehu
crkvr, ili u identifikaciji sa “otadžbinom” ili u meditaciji na figuri Marije ili u životu na moru. U snovima, majke sugerišu negovanje aspekata sebe i drugih ili potrebu za većim saosećanjem i nesebičnošću; oni, međutim, mogu da sugerišu senku strane, a to je preterana zaštita, napuštanje, surovost i zloupotreba. Imajte na umu da osobine koje su povezane sa ovim arhetipom mogu biti
izraženr na druge biološke načine, poput rođenja knjiga ili ideje ili negovanje drugih.