Nasilnik – Šta znači sanjati Nasilnika? – Sanovnik

Arhetip nasilnika manifestuje suštinsku istinu da je duh uvek jači od tela i vaš odnos prema ovom arhetipu bi trebao biti vrednovan u okviru daleko šireg pojma od ocenjivanja da li
maltretirate ljude ili vas maltretiraju. Razmislite da li u budnom životu vi previše lako odustajete od stvari i ljudi. Uobičajena mudrost važi da je ispod nasilnika kukavica koja pokušava da spreči druge da otkriju njegov pravi identitet. Ako je tema kukavičluka ili zastrašivanja od strane
šefa, učitelja ili banda nasilnika kojase pojavljuje u vašim snovima, možda vas vaša podsvest podstiče da se suprotstavite vlastitom unutrašnjem strahu.