Opasnost - Šta znači sanjati da ste izbegli opasnost? - Sanovnik

Ako se probudite pre nego što vas uhvate, pojedu ili pretuku, morate pitati sebe šta vam treba da se probudite. Šta vam nedostaje ili izbegavate stvarni život? Stvari neće biti nabolje dok se s njima ne suočite. Snovi o oslobađanju iz zatvora, kavezi, konopci ili okovi mogu ukazivati na želju za oslobađanjem od neke situacije, kao što je posao koji izaziva stres. Ushićenje okolnih snova o izlasku iz zatvora može nagoveštavati osećanja prema novim prilikama u našem životu. Međutim, ako nikakva radost ne prati oslobođenje, ovo bi moglo nagovestiti zabrinutost zbog izazova koji su pred nama. Razbijanje s druge strane, iz zatvora svedoči o odlučnosti da stvorite svoju šansu i slobodno vladanje talentima koji su predugo bili potisnuti. Alternativno, ako ste nedavno bili depresivni, ovi snovi bi mogli da sugerišu potrebu traženja ozbiljne pomoći, jer san može značiti čežnju za konačno oslobađanje – smrt. Ako ste, s druge strane, spašeni, vaši snovi ili pomoć nekom spašavanju, mogu izraziti potrebu za oslobađanjem kreativne energije ili neki aspekt sebe koji se ne razvija u stvarni život.