Prosjak – Šta znači sanjati Prosjaka? – Sanovnik

Beskućnik i novčić, prosjak je povezan sa zavisnošću od ljubaznosti drugih, život na ulici, glad i bolesti. Kada se ovaj arhetip pojavi u vašim snovima, tumačenje bi trebalo da bude negativno, ali to nije uvek slučaj. Ljudi ne mole samo za novac; takođe mogu da mole za pažnju, ljubav,
autoritet, uspeh i materijalne predmete. Učenje o prirodi, velikodušnost, saosećanje i poniznost i razumevanje onoga štovam je zaista potrebno, su ključne za tumačenje ove slike iz snova.