Ratnik - Šta znači sanjati Ratnika? - Sanovnik

Arhetip ratnika predstavlja odanost, fizičku snagu i sposobnost da zaštiti, brani i bori se za svoja prava. Da bude nesalomliv i da je borba do smrti veliki deo ratničkog arhetipa, koji je takođe povezan sa prelazom iz dečaštva u muževnost. Takvi snovi apeluju na naše fantazije o nezavisnosti i moći da se branimo i ispravimo nepravde. Ratnik iz sna narušava ili napušta etiku, principe i pristojnost u ime pobede po svaku cenu. Ratnik arhetip je jednako povezan sa ženskom psihom kao i sa muškom. U današnjem društvu pojavila se žena ratnica ili arhetip Amazona, njena slava čini žene koje oslobađaju i štite druge, posebno žena i dece kojima su potrebna vokalna i finansijska zastupanja. Koncept duhovnog ratnika upućuje nas da koristimo klasične ratničke vrline junaštva, stoicizma i samopožrtvovanja za osvajanje ega i sticanje kontrole nad našim unutrašnjim životom.