Ubijanje životinje - Šta znači sanjati da ubijate životinju? - Sanovnik

Pokušaj ubistva životinje u sebi (naše donje funkcije mozga) može prouzrokovati napetost, depresija i bolesti; potpuno predavanje nije odgovor i naše veće funkcije mozga takođe trebaju ekspresiju. Jedan od izazova sazrevanja i rasta znači upoznavanje i odnos sa našim „životinjskim instinktima“, i ako su mogući načini da ih pozitivno izrazite. Ako sanjate da jedete životinju, to sugeriše da treba privući svoju sopstvenu unutrašnju mudrost i energiju, ali takođe može sugerisati želju za čulnim zadovoljstvom.