Zavisnik - Šta znači sanjati Zavisnika? - Zavisnost - Sanovnik

Pored uobičajenih zavisnosti – droga, alkohol, hrana i seks – možete biti
zavisni od posla, sporta, televizije, vežbanja, računarskih igara, duhovnog
vežbanja, negativnih stavova, traženja uzbuđenja i mnogih druge aktivnosti. Kada se
ovaj arhetip pojavljuje u snovima, sugeriše potrebu suočavanja sa nekim
vrstam zavisnosti i obnavlja ravnotežu u vašem životu. Od simboličnog
iz perspektive, aspekt u senci zavisnika predstavlja borbu sa
voljom i odsustvo samokontrole.